ikona home
ikona home

logo recal

20 lat recalFundacja na rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL działa nieprzerwanie od 1995 r., wspiera i promuje na terenie Polski  odzysk i ponowne przetworzenie puszek aluminiowych po napojach. Swoje cele realizuje upowszechniając w społeczeństwie wiedzę na temat możliwości powtórnego wykorzystania aluminiowych puszek po napojach oraz płynących z tego pożytków ekologicznych i ekonomicznych.

Obecnie działania Fundacji wspiera krajowy producent puszek do napojów: Ardagh Metal Beverage Radomsko, Europejskie Stowarzyszenie Aluminium (European Aluminium) oraz "recan" Organizacja Odzysku Opakowań S.A. profesjonalnie zajmująca się recyklingiem puszek aluminiowych. Dodatkowo w 2017 roku, w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego, realizujemy warsztaty recyklingowe przy współpracy z Zakładem Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach oraz Gminą Drezdenko.

Dzięki obecności Fundacji RECAL na polskim rynku recyklingowym i prowadzonym przez nią działaniom i akcjom poziom odzysku aluminium z puszek napojowych wzrósł z 2 procent w 1995 r. do 80 procent w 2014 r. Fundacja opracowuje, udostępnia i pomaga wdrożyć edukacyjne programy ekologiczne dla jednostek oświatowych (szkół, przedszkoli), gospodarczych (przedsiębiorstw komunalnych i firm gospodarujących odpadami) oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Fundacja RECAL powstała z inicjatywy producentów puszek do napojów: Continental Can Polska Sp. z o.o. (obecnie Ardagh Metal Beverage Radomsko) i PLM AB Malmö ze Szwecji (obecnie Ball) oraz pięciu producentów aluminium: Alcan, Aluminium Company of America, Pechiney Rhenalu, Reynolds (Aluminium) Deutschland i VAW Aluminium.

imgp0107