ikona home
ikona home

logo recal

20 lat recalFundacja na rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL działa nieprzerwanie od 1995 r., wspiera i promuje na terenie Polski  odzysk i ponowne przetworzenie puszek aluminiowych po napojach. Swoje cele realizuje upowszechniając w społeczeństwie wiedzę na temat możliwości powtórnego wykorzystania aluminiowych puszek po napojach oraz płynących z tego pożytków ekologicznych i ekonomicznych.

Obecnie działania Fundacji wspiera krajowy producent puszek do napojów: Ardagh Metal Beverage Radomsko, Europejskie Stowarzyszenie Aluminium (European Aluminium), Krajowa Izba Gospodarcza, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. oraz "recan" Organizacja Odzysku Opakowań S.A. profesjonalnie zajmująca się recyklingiem puszek aluminiowych.

Dzięki obecności Fundacji RECAL na polskim rynku recyklingowym i prowadzonym przez nią działaniom i akcjom poziom odzysku aluminium z puszek napojowych wzrósł z 2 procent w 1995 r. do 80 procent w 2014 r. Fundacja opracowuje, udostępnia i pomaga wdrożyć edukacyjne programy ekologiczne dla jednostek oświatowych (szkół, przedszkoli), gospodarczych (przedsiębiorstw komunalnych i firm gospodarujących odpadami) oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Fundacja RECAL powstała z inicjatywy producentów puszek do napojów: Continental Can Polska Sp. z o.o. (obecnie Ardagh Metal Beverage Radomsko) i PLM AB Malmö ze Szwecji (obecnie Ball) oraz pięciu producentów aluminium: Alcan, Aluminium Company of America, Pechiney Rhenalu, Reynolds (Aluminium) Deutschland i VAW Aluminium.

imgp0107